WEDSTRIJD REGLEMENT

● Het volledige reglement kan hier worden gedownload
● Deelnemers hebben de plicht zich op de hoogte te stellen van de reglementen.