Inschrijving Try-out-wedstrijd

Informatie voor inschrijving wedstrijd: elke geleider die 14 jaar of ouder is kan inschrijven voor een wedstrijd indien de geleider-hond combinatie in het bezit is van een geldige licentie die is verstrekt door de Stichting NL-Nosework

(licentie is voor de Try-Out wedstrijd Niet Van Toepassing)

Ben je jonger dan 18 jaar dan dient een ouder/voogd deze inschrijving in te dienen.

Inschrijving Try-out-wedstrijd

GEGEVENS GELEIDER
Please let us know your name.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Please let us know your email address.
Ongeldige invoer
GEGEVENS HOND
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Hierbij verleen ik toestemming voor het jeugdlid jonger dan 18 jaar.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Door het insturen van dit formulier ga je tevens akkoord met de AVG regels

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting NL-Nosework neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de secretaris.