Aanvraag licentie

Informatie voor aanvraag licentie: elke geleider die 14 jaar of ouder is kan een licentie aanvragen voor een geleider-hond combinatie.

Alle honden ras / rasloos vanaf de leeftijd van 8 maanden kunnen worden geregistreerd voor deelname aan NL-Nosework evenementen/wedstrijden. Ben je jonger dan 18 jaar dan dient een ouder/voogd deze aanvraag mede te ondertekenen.

Door ondertekening van dit formulier verklaar je kennis te hebben genomen van en je te houden aan de reglementen en regels van de Stichting NL-Nosework. Deze reglementen zijn te vinden op de website van de Stichting: https://nl-nosework.nl 

 

Aanvraag licentie

GEGEVENS GELEIDER
Please let us know your name.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Please let us know your email address.
Ongeldige invoer
GEGEVENS HOND
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Hierbij verleen ik toestemming voor het jeugdlid jonger dan 18 jaar.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Licentie kosten incl. resultatenboekje € ??
Overmaken op rekening: NL00RABO123456789 t.n.v.: Stg. NL-Nosework

Zodra dit bedrag op bovenstaande rekening is bijgeschreven zal aan geleider + hond combinatie een licentienummer worden toegekend en het betreffende resultatenboekje met deze gegevens aan u worden opgestuurd.

Door het insturen van dit formulier ga je tevens akkoord met de AVG regels

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting NL-Nosework neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de secretaris.